Künye

Kurucu : Ahmet Yalçın

Sahibi : Yalçın Koyuncu

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Elif Çidem